זכאות לקנאביס רפואי-

באילו בעיות רפואיות ניתן לטפל באמצעות קנאביס רפואי?

היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות פרסמה נוהל (נוהל פעולה סטנדרטי 106, מהדורה אחרונה מאי 2019) (נוהל 106), הכולל רשימה של כל ההתוויות המאושרות כיום לטיפול בקנאביס רפואי.

מי רשאי להשתמש בקנאביס רפואי?

שימוש בקנאביס בישראל אפשרי לטיפול במצבים רפואיים מסוימים ובכפוף לקבלת רישיון שימוש בקנאביס ממשרד הבריאות. את הרישיון לשימוש בקנאביס ניתן לקבל כאשר נמצאים במצב רפואי (התוויה רפואית) מוכר בלבד ולאחר מיצוי הטיפולים המקובלים.

אילו בעיות רפואיות מוכרות ע”י משרד הבריאות?

רשימת ההתוויות המוכרות ע”י משרד הבריאות עבור קנאביס רפואי מעודכנת מעת לעת. למידע המלא והמעודכן ביותר אודות הדרישות לקבלת רישיון לקנאביס רפואי, ניתן לעיין בנוהל 106.

דוגמאות למצבים רפואיים בהם מותרת הנפקת רישיון לשימוש בקנאביס

להלן מספר בעיות רפואיות הנכללות כיום בנוהל 106 ואשר עבורן מותרת הנפקת רישיון לשימוש בקנאביס רפואי.  במרבית המקרים מצופה מן המטופלים למצות את כל אפשרויות הטיפול הקונבנציונליות האחרות. נא הקפידו לעיין בנוהל 106 כדי לקבל את המידע המעודכן ביותר ולהיוועץ עם הרופא שלכם

חולים הסובלים ממחלה מידבקת

חולי איידס שאיבדו יותר מ-10% ממשקל גופם עשויים להיות זכאים לקבל רישיון לשימוש בקנאביס רפואי, לשיפור התיאבון או להקלה על הקאות ותסמינים במערכת העיכול. מכיוון שהדרישות לזכאות עשויות להשתנות בהתאם לבעיה, יש לעיין בנוהל 106, סעיף- 3.2.1 ולהיוועץ עם הרופא שלך.

חולים נוירולוגיים

בעיות רפואיות כגון טרשת נפוצה, מחלת פרקינסון, תסמונת טורט ואפילפסיה עשויות לזכות את החולה ברישיון לשימוש בקנאביס רפואי.  מכיוון שהדרישות לזכאות עשויות להשתנות בהתאם לבעיה, יש לעיין בנוהל 106, סעיף- 3.2.1 ולהיוועץ עם הרופא שלך.

חולים פסיכיאטריים

PTSD (הפרעת דחק פוסט-טראומתית) – חולים בוגרים אשר אובחנו כסובלים מהפרעה טראומתית בדרגת חומרה בינונית או גבוהה, עשויים להיות זכאים לקבלת רישיון לקנאביס רפואי. מכיוון שהדרישות לזכאות עשויות להשתנות בהתאם לבעיה, יש לעיין בנוהל 106, סעיף- 3.2.1 ולהיוועץ עם הרופא שלך.

בתחום הטיפול הפליאטיבי

חולים סופניים עשויים לקבל אישור לשימוש בקנאביס רפואי במקרים בהם תוחלת החיים הצפויה נמוכה משישה חודשים. מכיוון שהדרישות לזכאות עשויות להשתנות בהתאם לבעיה, יש לעיין בנוהל 106, סעיף- 3.2.1 ולהיוועץ עם הרופא שלך.

מוצרי הקנאביס הרפואי של ®Peace Naturals

כל מוצרי הקנאביס הרפואי של ®Peace Naturals מקיימים את דרישות היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, לפי הקריטריונים המחמירים ביותר לקבלת אישור תנאי ייצור ניאותים (IMC-GMP).

®Peace Naturals, המגדלת את מוצריה עבור מטופלים בגיבוי המחויבות העמוקה שלנו לציות רגולטורי, מחויבת לספק קנאביס באיכות גבוהה לבתי מרקחת ולחולים בכל רחבי מדינת ישראל.

המידע להלן התקבל מהנחיות משרד הבריאות בלבד, לרבות, בין היתר, בנוהל 154 וכל הנספחים והתוספות המצורפים אליו, לרבות נוהל 106 (במשותף “הספר הירוק”), המתפרסם ע”י משרד הבריאות ומעודכן מעת לעת. משרד הבריאות ציין כי חרף הגידול בידע ובהבנה על אודות מנגנוני הפעולה של קנבינואידים בעשורים האחרונים, משרד הבריאות רחוק עדיין מהגדרת הנחיות מבוססות ראיות לצורך קביעת משטר טיפולי של מינון תרופתי בטיפול מבוסס קנבינואידים עבור התוויות קליניות שונות. .Cronos Group Inc, Peace Naturals Project Inc, קרונוס ישראל או שותפיהם לא ביצעו כל מחקר בלתי תלוי לאימות המידע הנכלל בספר הירוק. . Cronos Group Inc ,.Peace Naturals Project Inc, קרונוס ישראל או שותפיהם אינם מעניקים כל התחייבות או ערבות באשר למידע כאמור, או ליעילותו של קנאביס רפואי לטיפול בכל בעיה או התוויה רפואית.

תפריט