הצהרת פרטיות

תוקף: 17 בדצמבר 2018 Cronos Group Inc., חברות הבת שלה והמסונפים אליה (יחד “קבוצת קרונוס”, “אנו” או “שלנו”) מחויבים לכיבוד הפרטיות שלכם. הצהרת פרטיות זו נועדה לענות על שאלותיכם החשובות בנוגע לנוהגי הפרטיות שלנו, בין אם אתם מחפשים מידע ובין אם בוחנים את החוויה של קבוצת קרונוס כדי לשכלל את המומחיות שלכם במענה על צרכי המטופלים שלכם. הצהרת פרטיות זו משולבת בהסכם תנאי השימוש שלנו (“תנאי השימוש”) ומהווה חלק ממנו. אם טרם עשיתם זאת, אנא עיינו גם בתנאי השימוש של קבוצת קרונוס. תנאי השימוש כוללים תניות המגבילות את החבות של קבוצת קרונוס כלפי המשתמשים בשירותים. הצהרת פרטיות זו חלה על כל פעילויות השירותים המקוונות או הדיגיטאליות של קבוצת קרונוס, לרבות, בין היתר, האתרים (יחד ה”אתר”) והשירותים הדיגיטאליים (“שירותים”) שלנו בהם היא מפורסמת או מהם היא מקושרת. קבוצת קרונוס היא בעלת השליטה במידע אישי שאנו אוספים דרך שימושכם באתרים הבאים: www.TheCronosGroup.com, www.PeaceNaturals.com, www.OriginalBC.com, www.CoveCannabis.ca, www.SpinachCannabis.com,. אנא קראו היטב את הצהרת הפרטיות כדי ללמוד כיצד אנו אוספים, משתמשים, מגלים ומאחסנים מידע שנמסר לנו ועל הצעדים בהם אנו נוקטים כדי להגן על המידע מפני שימוש או גילוי לא מורשה. כשאתם מוסרים מידע לשירותים או דרכם, אתם מסכימים לאיסוף, לעיבוד ולהחזקת המידע שלכם כמתואר בהצהרת פרטיות זו.אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו בהצהרת פרטיות זו, אנא אל תשתמשו בשירותים. בהצטרפותכם לשירותים אלו באתר אתם למעשה מסכימים באופן מפורש לאיסוף כל המידע המפורט בהצהרה זו עליכם ועל השימושים שלכם לרבות מידע אישי ו/או מידע רגיש ו/או נתוני שימוש ועוד, וכן נותנים את הסכמתכם המפורשת לעשות שימוש במידע זה ובאמצעי ההתקשרות שלכם לצורך דיוור של דברי פרסומת המתייחסים למוצרים ו/או שירותים זהים ו/או דומים ו/או אחרים אשר משווקים על ידי קרונוס, אשר נרכשו על ידכם ו/או התעניינתם בהם באתר. 

לתשומת לבכם, הצהרת פרטיות זו לא חלה על מידע הנאסף דרך אתרים או שירותים של צד ג’ אליהם תתחברו דרך השירותים. כמו כן, לקוחות Peace Naturals Project Inc. (“Peace Naturals”) כפופים גם להצהרת פרטיות לקוח, הזמינה באתר Peace Naturals שכתובתו www.PeaceNaturals.com. לתשומת לבכם, הצהרת פרטיות זו לא חלה על מידע הנאסף דרך אתרים או שירותים של צד ג’ אליהם תתחברו דרך השירותים. כמו כן, לקוחות Peace Naturals Project Inc. (“Peace Naturals”) כפופים גם להצהרת פרטיות לקוח, הזמינה באתר Peace Naturals שכתובתו 

www.PeaceNaturals.com .1. המידע שאנו אוספים כאשר אתם משתמשים בשירותים, אנו אוספים מידע אישי ונתוני שימוש.
בהצהרת פרטיות זו, “מידע אישי” משמעו מידע בנוגע לאדם מזוהה או שניתן לזהותו. מידע אישי כולל: (1) נתוני קשר (כגון כתובת דוא”ל, מספר טלפון ומעסיק); (2) נתונים דמוגרפיים (כגון מגדר, תאריך לידה ומיקוד); ו-(3) נתוני שימוש (כהגדרתם להלן) מסוימים. ישנן מערכות-משנה של מידע אישי, כגון מידע בנוגע לבריאות או לסטאטוס רפואי ונתוני מיקום (כהגדרתם להלן), המאופיינות כרגישות (יחד “מידע אישי רגיש”) ועשויות להיות כפופות לדרישות רגולציה והסכמה נוקשות יותר מהדרישות החלות על מידע אחר.
לפני שתמסרו לנו מידע כזה, אנו ממליצים לכם לשקול בקפידה האם לגלות את המידע האישי הרגיש שלכם. אם אכן תמסרו לנו מידע אישי רגיש, תסכימו לשימוש בו ולגילויו למטרות המתוארות בהצהרת פרטיות זו ובאופן המתואר בה. “נתוני שימוש” הם מידע בנוגע לפעילות של אדם בשירותים או דרכם. נתונים אלה, לכשעצמם, לא מזהים את האדם, וכוללים למשל סוג דפדפן, מערכת תפעול ואתרים אליהם נכנסתם. בדרך כלל איננו רואים בנתוני שימוש מידע אישי כיוון שנתוני שימוש לכשעצמם בדרך כלל לא מזהים אדם. עם זאת, אנו נוהגים בנתוני שימוש כמידע אישי כנדרש חוק או כשהם משולבים עם מידע אישי. 

2. כיצד מידע נאסף וכיצד נעשה בו שימוש קבוצת קרונוס אוספת מידע ומשתמשת בו כדי לתפעל את השירותים, לרבות: מידע שאתם מוסרים מרצונכם ובהסכמתכם בעת השימוש בשירותים. אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שאתם מוסרים לנו מרצונכם דרך השירותים. אתם רשאים להשתמש בשירותים מסוימים מבלי להירשם או להזדהות, אולם אם לא תירשמו ייתכן שלא כל השירותים יהיו זמינים לכם. אם תבחרו להירשם, נוכל להשתמש במידע האישי שתמסרו לנו כדי לאשר את הרשמתכם וכדי להגיב לבקשותיכם. בהתאם לבקשתכם, נוכל להשתמש במידע האישי גם כדי לשלוח לכם קידומים מיוחדים או עלונים ובהם מידע שעשוי לעניין אתכם. אם אתם בעלי מקצוע מתחום שירותי הבריאות או ספקי שירותי בריאות מוסדיים (יחד “ספקים”), עליכם להשיג מהמטופלים שלכם כל הרשאה, הסכמה או רשות אחרת הנדרשת בחוק לפני שתמסרו את המידע האישי שלהם לקבוצת קרונוס דרך השירותים. במסירת מידע אישי לגבי מטופל, אתם מציגים ומצהירים כלפי קבוצת קרונוס שהשגתם את כל ההרשאות הנחוצות לכך. דרך שימושכם בשירותים אינטראקטיביים. אם תבחרו להשתתף בשאלונים, בסקרים ובשירותים האינטראקטיביים שלנו, נאסוף את המידע שתמסרו, לרבות מידע אישי רגיש, כדי להבין טוב יותר כיצד לקוחותינו משתמשים במוצרים שלנו. ניתן לשלב (בכפוף לדינים תקפים) את המידע שתמסרו דרך שירותים אינטראקטיביים עם המידע האישי שנמסר במקום אחר או דרך השירותים. אנו עשויים לשלב את המידע האישי שלכם ושל אחרים כדי ליצור סיכומים, בהם נשתמש למטרות העסקיות שלנו כגון מחקר לשיפור המוצרים וניתוחים שיעזרו לנו בשיווק המוצרים שלנו. אם תמסרו דרך השירותים מידע אישי הנוגע לבריאותכם כדי להשתתף בניסוי קליני, נוכל להשתמש במידע האישי שלכם כדי לבדוק האם אתם מתאימים לרישום לניסוי, ליצור עימכם קשר בנוגע להשתתפות בניסוי ולמסור לכם מידע נוסף בנוגע לניסוי. תוכלו למסור מידע שיפורסם או יוצג (“יפורסם”) באזורים פומביים בשירותים (יחד “תרומות משתמש”). תרומות המשתמש שלכם מפורסמות ומונגשות בפומבי על אחריותכם. קבוצת קרונוס לא שולטת בפעולות של צדדי ג’ בעלי גישה לתרומות המשתמש שכם. אם אתם ספקים ואתם מוסרים דרך האתר או השירותים מידע אישי בנוגע לנבדק בקשר להשתתפותו בניסוי קליני, מידע אישי זה יעובד בהתאם להצהרת פרטיות זו. אם נקבע שהנבדק הפוטנציאלי מתאים לניסוי, נשתמש במידע כדי ליצור עימכם קשר בנוגע להשתתפותו בניסוי וכדי למסור לכם מידע נוסף. 

במידע כדי ליצור עימכם קשר בנוגע להשתתפותו בניסוי וכדי למסור לכם מידע נוסף. כשאתם מתכתבים עם קבוצת קרונוס בנוגע למוצריה. אם אתם יוצרים קשר עם קבוצת קרונוס דרך האתר או השירותים או משתמשים בשירותים כדי לשאול שאלות או לדווח על בעיות בנוגע לניסיון שלכם בשימוש באחד המוצרים שלנו, אנו עשויים להשתמש במידע שמסרתם בהגשת דוחות ל-Health Canada או לצדדי ג’ אחרים כנדרש בחוק. בכפוף לחובותינו בהתאם לדינים תקפים, אנו אף עשויים להשתמש במידע כדי ליצור קשר עם הרופא שנתן את המרשם, למטרות מעקב בנוגע לאירוע שכלל שימוש במוצר שלנו.
דרך כלים לאיסוף נתונים. קבוצת קרונוס אף עשויה לאסוף מידע באופן אוטומטי לגבי שימוש בשירותים בעזרת כלים לאיסוף נתונים, כגון משואות רשת ועוגיות. “משואת רשת” היא קוד המאפשר לנו לנטר פעילות משתמש ותנועה באתר. “עוגייה” היא קוד נומרי ייחודי אקראי המאוחסן בהגדרות דפדפן הרשת או בכונן הקשיח במחשב המשתמש. בדרך כלל, עוגייה מכילה את שם המתחם (מיקום אינטרנט) בו נוצרה, את “תוחלת החיים” של העוגייה (דהיינו, מתי היא פוקעת) ואת הקוד הנומרי הייחודי האקראי. אנו משתמשים במידע שנאסף בעזרת כלים לאיסוף נתונים כדי לנטר דפוסי שימוש, לאחסן מידע בנוגע להעדפות משתמש ולשפר את השירותים. לדוגמה, ניתן להשתמש במידע האישי שלכם כדי ליצור הצעות, מידע ושירותים המותאמים לתחומי העניין ולהעדפות שלכם. אנו עשויים לנטר את הפעילויות שלכם לאורך זמן ובאתרי צד ג’ או בשירותים מקוונים אחרים כדי להציג פרסומות באתרי צד ג’. אם אינכם מעוניינים שנשתמש כך במידע שלכם, אנא עיינו בסעיף “בחירות הפרטיות שלכם” להלן. למידע נוסף בנוגע לנוהגי הפרסום הדיגיטאלי שלנו, אנא עיינו בסעיף “פרסום דיגיטאלי” להלן. כשאתם מתחברים למדיה חברתית דרך השירותים. בשירותים מסוימים קיים קישור לפלטפורמות מדיה חברתית ולחיבורי מדיה חברתית (למשל, כפתור ה”לייק” של פייסבוק, כפתור “שתפו לטוויטר”) (יחד “מדיה חברתית”). כשאתם מתחברים לשירותים דרך חשבון מדיה חברתית, קבוצת קרונוס עשויה לקבל (בהתאם להגדרות פרטיות המשתמש התקפות) גישה אוטומטית למידע שנמסר לפלטפורמת המדיה החברתית או דרכה. קבוצת קרונוס עשויה לאסוף מידע זה ולהשתמש בו למטרות המתוארות בהצהרת פרטיות זו במועד איסוף המידע. דרך ספקי שירות. צדדי ג’ המסייעים לנו בתפעולים עסקיים אוספים ומשתמשים אף הם במידע (לרבות מידע אישי ונתוני שימוש) דרך השירותים ועשויים לשתף אותנו במידע שנאסף. לדוגמה, המוכרים שלנו אוספים ומשתפים אותנו במידע כדי לנתח את השימוש בשירותים, לעזור לנו לאתר ולמנוע הונאה ולשפר את חוויית המשתמש. חלק מהמוכרים שלנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי שלכם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, שם מידע זה עשוי להיות כפוף לגישת רשויות אכיפת חוק בהתאם לדינים מקומיים תקפים. קבוצת קרונוס נוקטת בצעדים כדי לוודא שספקי השירות שלה מגנים כהלכה על מידע אישי ומשתמשים בו רק למטרות השירות שהם מספקים. 

3. כיצד מידע משותף ומגולה אנו עשויים לשתף ולגלות מידע כמתואר במועד בו הוא נאסף וכאמור להלן: 

לביצוע שירותים. אנו עשויים להיעזר בצדדי ג’ לביצוע שירותים שמשתמשים מבקשים או פונקציות שהם יוזמים. בנוסף, אנו עשויים לגלות מידע אישי כדי לזהות משתמש בנוגע לתקשורות שנשלחו דרך השירותים. אנו אף עשויים לאפשר למשתמשים לשתף חברים ומשתמשים אחרים במידע דרך השירותים. עם קבלני צד ג’ של קבוצת קרונוס. אנו חולקים מידע, לרבות מידע אישי, עם ספקי השירות שלנו כדי שימלאו את התפקידים לשמם שכרנו אותם, כגון ניתוח נתונים, עיצוב ותחזוקת מערכת, שירותי לקוחות, שיווק וקידום מכירות. עם שותפי מיתוג משותף. אנו עשויים לחבור לחברות אחרות כדי לספק לכם תוכן או שירותים על בסיס משותף או “במיתוג משותף”. מיתוג משותף של אתרים או של שירותים פירושו שתראו את הן את הסמליל (לוגו) של קבוצת קרונוס והן את הסמליל של שותפינו למיתוג המשותף. כשאתם נרשמים לאתר או לשירות במיתוג משותף, שותף מיתוג אחד או יותר של קבוצות קרונוס משותף במידע הרישום שלכם. תוכלו להימנע משיתוף המידע שלכם עם שותפיה של קבוצת קרונוס באתרים או בשירות במיתוג משותף, בכך שתבחרו שלא להשתמש בהם. לכל אחד משותפי המיתוג מדיניות פרטיות משלו ונוהגי הפרטיות שלו עשויים להיות שונים מהצהרת פרטיות זו. 
חיבורי מדיה חברתית. כשאתם משתמשים בשירותים, מפעילי מדיה חברתית יכולים להחדיר עוגייה למחשב שלכם כדי לזהות אנשים שביקרו בשירותים בעבר. אם אתם מחוברים לחשבון מדיה חברתית במהלך השימוש בשירותים, חיבורי המדיה החברתית יאפשרו למדיה החברתית לקבל מידע על כך שהתחברתם לשירותים והשתמשתם בהם. חיבורי המדיה החברתית אף מאפשרים למפעיל המדיה החברתית לשתף משתמשי מדיה חברתית אחרים במידע בנוגע לפעילויות שלכם בשירותים או דרכם. לדוגמה, החיבורים של פייסבוק מאפשרים לה להציג לחבריכם בפייסבוק את הלייקים ואת התגובות שלכם בעמודים שלנו. החיבורים של פייסבוק אף מאפשרים לכם לראות את פעילות הפייסבוק של חבריכם דרך השירותים. קבוצת קרונוס לא שולטת בתוכן מחיבורי המדיה החברתית. למידע נוסף בנוגע לחיבורי מדיה חברתית, אנא עיינו בהצהרות הפרטיות ובהודעות חוקיות אחרות של פלטפורמת המדיה החברתית. דרישות חוקיות. בנסיבות מסוימות, קבוצת קרונוס עשויה לגלות את המידע האישי שלכם בתגובה לצו בית משפט, לזימון, לצו חיפוש, לתקנה, להוראה מחייבת מטעם רשות הגנת נתונים, לבקשה ממשלתית או לתהליך חוק או רגולציה אחר. קבוצת קרונוס רשאית לגלות מידע אם תאמין שהגילוי נחוץ או הולם להגנה על הזכויות, הרכוש או הביטחון של קבוצת קרונוס, של לקוחותינו ושל אחרים. שינויי תאגיד. אנו עשויים להעביר מידע, לרבות המידע האישי שלכם, בנוגע למיזוג, למכירה, לרכישה, להשקעה, לשינוי מבני, לארגון מחדש, לחיסול, לפשיטת רגל או לשינוי אחר בבעלות או בשליטת בקבוצת קרונוס או בחברה מסונפת (בכל אחד מהמקרים, כולו או מקצתו), לרבות גילוי נאות בנוגע להליכים אלה, בתנאי שהמידע המגולה נחוץ לאומדן העסקה או להשלמתה. בקרות אחד האירועים הללו, קבוצת קרונוס תשקיע מאמצים סבירים ביידוע משתמשים אם המידע האישי שלהם מוכפף לנוהגי פרטיות שונים.

4. פרסום דיגיטאלי אנו משתמשים בחברות פרסום צד ג’ כדי להציג מודעות באתרים ובשירותים דיגיטאליים אחרים. חברות אלה עשויות להשתמש במידע שהושג מכלים לאיסוף נתונים כדי למדוד את יעילות הפרסום וכדי להציג פרסומות המעניינות אתכם. תוכלו לבחור שלא לקבל פרסומות מטווחות משימוש בכלים, אולם זה לא ישפיע על פרסומים כלליים שתקבלו. אם תרצו להימחק מהרשימה, אנא צרו עימנו קשר בכתובת 

marketing@thecronosgroup.com. 5. גישה למידע האישי שלכם קישור לאתר או לשירות דיגיטאלי של צד ג’ לא מעיד על כך שקבוצת קרונוס תומכת בו או על איכות או דיוק המידע המוצג בו. אם תחליטו לבקר באתר או בשירות צד ג’, תהיו כפופים לנוהגי הפרטיות שלו ולא להצהרת פרטיות זו. אנו ממליצים לכם לקרוא בקפידה את מדיניות או הצהרת הפרטיות והודעות חוקיות אחרות של כל אחד מהאתרים ומהשירותים בהם אתם מבקרים. 

6. מדיניות הילדים שלנו השירותים לא נועדו לשימושם של ילדים. אם אתם עדיין נחשבים קטינים במקום מגוריכם, אינכם רשאים להשתמש בשירותים. אם נגלה שילד קטין מסר מידע אישי לשירותים או דרכם מבלי לקבל קודם את הסכמתם המאומתת של הוריו, נשתמש במידע זה רק לתגובה ישירה לילד (או להורה או לאפוטרופוס החוקי שלו) כדי להודיע לילד שאינו יכול להשתמש בשירותים ולאחר מכן ניפטר מהמידע האישי בהתאם להצהרת פרטיות זו. 

7. אפשרויות הפרטיות שלכם קבוצת קרונוס שואפת לספק לכם אפשרויות בנוגע למידע האישי שאתם מוסרים לנו. בסעיף זה מתוארים המנגנונים שאנו מציעים לכם כדי לשלוט בשימושים ובגילויים מסוימים של המידע שלכם. כשתתחברו לשירות אינטראקטיבי, תתבקשו לבחור במפורש (“לאשר”) למסור את המידע המבוקש. תמיד תוכלו לבחור שלא למסור את המידע המבוקש, אולם אז ייתכן שלא תוכלו להשתמש בשירות באופן המיועד. גישה/תיקון/עדכון מידע אישי. אתם רשאים לבקש גישה למידע האישי שבשליטתנו, או לבקש שיתוקן, בכך שתיצרו עימנו קשר בכתובת marketing@thecronosgroup.com.
קבלת תקשורות שיווק. כשאתם נרשמים לשירותים, ביכולתכם לבקש לקבל דוא”ל המכיל מידע בנוגע לקבוצת קרונוס שנראה לנו שעשוי לעזור לכם, לרבות קידומים, הכרזות על שירותים ומוצרים חדשים ועלונים. בהחלטתכם לקבלת המידע ו/או הדיווור הספציפי ו/או הכללי בנוגע לשירותים הרבים הניתנים על ידי קרונוס אתם למעשה מסכימים באופן מפורש על ביצוע הדיוור מקרונוס אליכם באמצעי ההתקשרות שלכם אותם מסרתם לקרונוס. מובהר, כי שירותי הדיוור, יתכן ויעשו על ידי צד שלישי שקרונוס מינתה לצורך כך, ובהסכמה לקבלת דיוורים כאמור, יש משום הסכמה, לקבלת הדיוורים מהצד השלישי שמינתה קרונוס כאמור. אם תחליטו, בכל עת שהיא, שכבר אינכם מעוניינים לקבל הודעות דוא”ל כאלה, אתם רשאים להסיר את עצמכם מהרשימה בעזרת מנגנון ההסרה שבדוא”ל או בכך שתיצרו עימנו קשר בכתובת marketing@thecronosgroup.com. הסכמה וסירוב לעוגיות. ניתן להגדיר את תוכנת הדפדפן שלכם כך שתדחה את כל העוגיות, אולם אם תדחו את העוגיות שלנו, ייתכן שחלק מהפונקציות וממאפייני הנוחות של השירותים לא יעבדו כהלכה. למידע נוסף לגבי עוגיות, אנא עיינו בחלון העזרה או במאפיין דומה בדפדפן שלכם. כיצד אנו מגיבים לאותות “אין לנטר” מדפדפן. בחלק מדפדפני הרשת משולב מאפיין “אין לנטר” (“do-not-track”, DNT) או מאפיין דומה. מאפיין זה מאותת לאתרים איתם הדפדפן מתקשר שהמבקר לא מעוניין בניטור הפעילות המקוונת שלו. במקרה ששירות דיגיטאלי המגיב לאות DNT מסוים קולט את אות ה-DNT, הדפדפן יכול לחסום את השירות הדיגיטאלי ולמנוע ממנו מלאסוף מידע אישי מסוים לגבי משתמש הדפדפן. נכון לתאריך התוקף, לא כל הדפדפנים מציעים אופציית DNT ואותות ה-DNT עדיין אינם אחידים. מסיבה זו, קבוצת קרונוס ומפעילי שירות דיגיטאלי רבים אחרים לא מגיבים כרגע לאותות DNT. למידע נוסף בנוגע לאותות DNT, היכנסו לכתובת allaboutdnt.com. הערה חשובה: בהתאם לדין תקף, ייתכן שקבוצת קרונוס לא תוכל להיענות לבקשה לתיקון או למחיקת מידע שמסר לה בעל מקצוע מתחום שירותי הבריאות או צרכן בנוגע לתגובה רפואית שלילית. 

8. כיצד מידע מוחזק ומאובטח מידע אישי מוחזק בשרתים שלנו או בשרתים של ספקי השירות שלנו ויהיה לנגיש לעובדינו, לסוכנינו ולנציגינו המורשים כנחוץ למטרות המתוארות בהצהרת פרטיות זו. אנו מחזיקים במידע כל עוד הוא נחוץ ורלוונטי לתפעולים שלנו. בנוסף, אנו מחזיקים במידע אישי כדי לציית לדין תקף, למנוע הונאה, ליישב מחלוקות, לפתור בעיות, לסייע בחקירה, לאכוף את תנאי השימוש שלנו ולטובת פעולות אחרות המורשות בחוק. כאשר אין עוד צורך במידע האישי שלכם למטרות העסקיות או החוקיות שלנו, אנו נפטרים ממנו במחיקתו או בהעלמת שם (הפיכה לאנונימי) בכפוף לדינים תקפים. בהתאם לדינים תקפים, אנו משתמשים באמצעי אבטחה סבירים שנועדו לעזור בהגנה על אבטחת כל המידע הנמסר דרך השירותים. עם זאת, לא ניתן לערוב לאבטחת מידע המשודר דרך האינטרנט. איננו אחראיים ליירוט או לשיבוש תקשורות או לשינוי או אובדן נתונים דרך האינטרנט. משתמשי השירותים אחראיים לשמירת האבטחה של כל סיסמה, שם משתמש או צורת אימות אחרת הכלולה בקבלת גישה לאזורים מוגנים בסיסמה או מאובטחים כחלק מהשירותים. התחברות לשירותים בעזרת שם המשתמש והסיסמה שלכם תיחשב כאילו אישרתם אותה. כדי לעזור בהגנה על המידע האישי שלכם, אנו עשויים להשעות את שימושכם בשירותים כולם או מקצתם, ללא הודעה, במקרה שנחשוד שאירעה הפרת אבטחה או במקרה שנאתר הפרה כזו. חל איסור על גישה לא מורשית לאזורים אלה והיא עלולה להוביל לתביעה פלילית. 9. שינויים בהצהרת פרטיות זו קבוצת קרונוס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הצהרת הפרטיות. אם נבצע שינויים מהותיים בהצהרת פרטיות זו, ניידע אתכם מראש. אם נחליט להשתמש במידע אישי באופן שונה מהותית מהשימושים המתוארים בהצהרת פרטיות זו או מהשימושים שגולו לכם באופן אחר, תוכלו לאשר או לדחות שימושים או גילויים נוספים של המידע האישי שלכם. עם זאת, בחלק מהמקרים לא נוכל עוד לספק לכם שירותים אם לא תסכימו לשימושים במידע האישי שלכם כנחוץ לאספקתם. לא נבצע שינויים רטרואקטיביים הפוגעים בזכויות הפרטיות שלכם, אלא אם נידרש לכך כחוק. המשך שימושכם בשירותים לאחר תאריך התוקף מהווה את הסכמתכם להצהרת הפרטיות. 10. שאלות אם יש לכם שאלות בנוגע להצהרת פרטיות זו או לזכויותיכם לפיה, או אם ברצונכם לבקש גישה למידע האישי שלכם או לבקש שיתוקן, אנא שלחו דוא”ל לכתובת privacy@thecronosgroup.com.