תעודות שחרור אצוות

בפעולה פשוטה, ניתן לעיין בתוצאות הבדיקות שאושרו על ידי הבטחת איכות במסגרת שחרור האצווה לשוק.
(ניתן לחפש אצוות ששוחררו אחרי 1.1.2021)

לחצו להצגת תעודה

את אצוות הייצור ניתן למצוא על גבי
הפאה התחתונה של האריזה

אצוות יצור צנצנת קנאביס רפואי

או לחלופין, על גבי המדבקה

שמן קנאביס רפואי
מספר אצוות הגידול