Wedding Cake

וודינג קייק

עישון היא השיטה הפופולרית ביותר לצריכת קנאביס רפואי. התפרחות הטחונות שלנו נארזות בגליליות נייר מיוחדות מקנדה. הגליליות נארזות שוב באריזה אטומה ששומרת על שלמותן וטריותן – מוכנות לשימוש.
היברידי
T20/C4
המוצר מגיע בצורת שימוש של תפרחות

Wedding Cake שייך למשפחת ה Berry וOG Kush והוא ידוע בהיותו הכלאה של בין השאר Triangle Mints עם Kush Mints ו White Tahoe Cookies אשר מעניקים לו אופי היברידי – אינדיקה.

לWedding Cake טעם מעקצץ עם נגיעות פלפליות ופרחיו ידועים בכיסוי הטריכומות שלהם. הטרפנים הדומיננטיים שבו הם לימונן, מירצן וקריופילין.

שושלת יוחסין

מטופלים אשר צורכים Wedding Cake מדווחים כי הם צורכים אותו לצורך שיכוך כאב, טיפול בבעיות שינה וחרדה.

מטופלים שצורכים קנביס מסוג Wedding Cake מדווחים על תחושה של רוגע הן בגוף והן בנפש. ישנם מטופלים אשר מדווחים כי תחושת הרוגע מובילה אותם להתרוממות רוח.

THC: מולקולה כימית ממשפחת הקנאבינואידים אשר מהווה מרכיב פסיכואקטיבי בצמח הקנביס ממנו מופק קנביס רפואית. בקנאביס מסוג Wedding Cake, THC נמצא בממוצע 20%.

CBD: חומר פעיל שמסייע למולקולת ה-THC להיקלט בגוף, ובעל סגולות טיפוליות נוספות.

ממוצע: <0.1%

לימונן (Limonene),מירצן (Myrcene) ו (Caryophyllene) טעמו הוא מעקצץ עם נגיעות פלפליות.

מתאים לשימוש הן בשעות היום (אם נוטלים שאיפות מעטות) והן בשעות הערב (אם נוטלים מספר גדול יותר של שאיפות).

warning

צריכת קנביס רפואי מגיעה לעיתים יחד עם תופעות לוואי כמו ירידה ברמת הסוכר בדם, יובש בפה, שיעול, יובש אדמומיות בעיניים, תיאבון מוגבר וסחרחורת.

חשוב לשתף את הרוקח ואת הרופא המטפל בשלל תופעות, לבצע מעקב אמיתי על מנת לדעת מהם הגורמים שמשפיעים על הטיפול. במצב של תופעות לוואי קיצוניות כמו עילפון, שינוי קיצוני בלחץ הדם, בדופק, ברמת הסוכר או בקצב הנשימה, יש לפנות לרופא או למיון.

המידע להלן התקבל מהנחיות משרד הבריאות בלבד, לרבות, בין היתר, בנוהל 154 וכל הנספחים והתוספות המצורפים אליו, לרבות נוהל 106 (במשותף “הספר הירוק”), המתפרסם ע”י משרד הבריאות ומעודכן מעת לעת.
משרד הבריאות ציין כי חרף הגידול בידע ובהבנה על אודות מנגנוני הפעולה של קנבינואידים בעשורים האחרונים, משרד הבריאות רחוק עדיין מהגדרת הנחיות מבוססות ראיות לצורך קביעת משטר טיפולי של מינון תרופתי בטיפול מבוסס קנבינואידים עבור התוויות קליניות שונות.

Cronos Group Inc , Peace Naturals Project Inc, קרונוס ישראל או שותפיהם לא ביצעו כל מחקר בלתי תלוי לאימות המידע הנכלל בספר הירוק.
Cronos Group Inc , Peace Naturals Project Inc, קרונוס ישראל או שותפיהם אינם מעניקים כל התחייבות או ערבות באשר למידע כאמור, או ליעילותו של קנאביס רפואי לטיפול בכל בעיה או התוויה רפואית.