אני רוצה לדעת על טיפול בקנאביס רפואי

קאנביס רפואי נועד להקל על הסימפטומים שלך

יחד עם הרופא המטפל והרוקח, תוכל להתאים את סוג הקנאביס והמינונים לצרכים הרפואיים שלך.

אז מה הן האפשרויות העומדות לפניך?

טיפול בקנאביס רפואי, כמו כל טיפול רפואי אחר, מעלה לעיתים גם חששות. הדרך להתגבר על החששות שעולות לפני או במהלך הטיפול בקנאביס רפואי היא באמצעות מעקב טיפולי וקבלת מידע נגיש, מעניין, עדכני וסמכותי.

הכנו בשבילך כלים נוחים וחשובים שיסייעו להצלחת הטיפול

קרונוס ישראל קנאביס קנדי

המידע להלן התקבל מהנחיות משרד הבריאות בלבד, לרבות, בין היתר, בנוהל 154 וכל הנספחים והתוספות המצורפים אליו, לרבות נוהל 106 (במשותף "הספר הירוק"), המתפרסם ע"י משרד הבריאות ומעודכן מעת לעת. משרד הבריאות ציין כי חרף הגידול בידע ובהבנה על אודות מנגנוני הפעולה של קנבינואידים בעשורים האחרונים, משרד הבריאות רחוק עדיין מהגדרת הנחיות מבוססות ראיות לצורך קביעת משטר טיפולי של מינון תרופתי בטיפול מבוסס קנבינואידים עבור התוויות קליניות שונות. .Cronos Group Inc, .Peace Naturals Project Inc, קרונוס ישראל או שותפיהם לא ביצעו כל מחקר בלתי תלוי לאימות המידע הנכלל בספר הירוק. .Cronos Group Inc, .Peace Naturals Project Inc, קרונוס ישראל או שותפיהם אינם מעניקים כל התחייבות או ערבות באשר למידע כאמור או ליעילותו של קנאביס רפואי לטיפול בכל בעיה או התוויה רפואית.