arrow

מחקר ישראלי: קנאביס רפואי - טיפול יעיל באפילפסיה בקרב ילדים

קנאביס רפואי – טיפול יעיל באפילפסיה בקרב ילדים
מחקר שנערך ב – 5 מרפאות לטיפול בחולי אפילפסיה בארץ, בין השנים 2014 – 2018, בדק את ההשפעה של קנאביס רפואי על ילדים עם אפילפסיה. הנתונים: ירידה של 50% בתדירות ההתקפים בקרב כשליש מהמשתתפים.
קנאביס רפואי – טיפול יעיל באפילפסיה בקרב ילדים
הקבוצה מנתה 74 חולים, בטווחי גילאים של שנה עד – 18, עם אפילפסיה עמידה בפני 7 תרופות סוגי תרופות מסורתיות נגד אפילפסיה. כל המשתתפים במחקר קיבלו טיפול בשמן קנאביס רפואי במשך 3 חודשים לפחות (6 חודשים בממוצע). תוצאות המחקר הראו כי המטופלים בקנאביס רפואי חוו הקלה משמעותית והפחתה ניכרת בכמות ההתקפים.

מה הייתה מטרת מחקר?

קבוצת חוקרים ישראליים ערכו מחקר שנערך 4 שנים, במטרה לתאר את אפשרויות ויכולות הטיפול בקנאביס רפואי, של 5 מרפאות אפילפסיה בארץ, לטיפול בילדים ובני נוער שאובחנו כסובלים מאפילפסיה.

כיצד התבצע המחקר?

המחקר התבסס על תיעוד קליני של ביקורי קליניקה ושיחות טלפון של ילדים ובני נוער הסובלים מאפילפסיה, בארבעה מרכזי טיפול באפילפסיה בילדים בישראל. המרפאות שהשתתפו במחקר מטפלות באלפי חולים עם אפילפסיה, כולל חולים רבים הסובלים מהמחלה באופן קשה. הטיפול בקנאביס רפואי בקרב משתתפי המחקר, הוצע להם על ידי הרופאים, רק שהמטופלים לאחר טופלו ב 5-7 תרופות, שלא הביאו להקלה. נוירולוג ילדים אחד עקב אחר המטופלים במהלך המחקר בכל מרפאה.

איך טיפול בשמן קנאביס עשיר ב CBD מקל על חולי אפילפסיה?

ד"ר צדוק מדגישה כי טיפול בשמן קנאביס רפואי אינו עומד כרגע בפני עצמו, ושיש לשלב אותו עם טיפול תרופתי מסורתי: "הטיפול המשולב מגדיל את הסיכוי למניעת החמרה של המחלה ועל כן חשוב להתמיד גם בנטילת הטיפול התרופתי במקביל לשימוש בשמן הקנאביס."
CBD, אחד המרכיבים הכימיים המוכרים ביותר בקנאביס, הוא בעל תפקיד משמעותי במערכת העצבים המרכזית של הגוף. על פי ד"ר מיכל צדוק, מעורכות המחקר, ה – CBD הוא חומר יעיל כאמצעי טיפול באפילפסיה. לדברי צדוק: "הטיפול באמצעות שמן קנאביס מסייע בהפחתת מספר הפרכוסים, משכם, עוצמתם ובמקרים מסוימים אפילו מוביל לעצירה מוחלטת שלהם."

מה היו תוצאות המחקר?

באנליזה שנעשתה לאחר ביצוע המחקר, התגלו תוצאות מבטיחות, כשיותר מ-30% מהמטופלים הראו תגובה ברורה לטיפול שהתבטאה בירידה של יותר מ-50% בתדירות התקפי האפילפסיה. בנוסף, בקרב -10% מהמטופלים הושגה שליטה מלאה בהתקפים. לצד התוצאות המבטיחות, נצפו גם תופעות לוואי בקרב כ-10% מהמשתתפים, אשר חוו החמרה של ההתקפים, מה שהצריך את הפסקת הטיפול. עם זאת, בחלק מן הילדים נצפו גם תופעות לוואי חיוביות, כמו שיפור בערנות, בתאבון, באינטראקציה ובאיכות שינה.

על פי תוצאות המחקר - קנאביס רפואי יעיל כאמצעי טיפול באפילפסיה?

המסקנה של עורכי המחקר הייתה כי לאור העובדה שמדובר בקבוצה של ילדים חולים מאוד, שרובם סובלים מלקויות התפתחותיות קשות, ההשפעות החיוביות של הטיפול בקנאביס רפואי עולה על ההשפעה השלילית. לכן, טוענים עורכי המחקר, באוכלוסיה מתאימה, יש לבדוק את השפעת שמן הקנאביס על הילדים, תוך הקפדה להמשיך ולטפל בילדים בשתי תרופות נוגדות פרכוסים נוספות, לפחות.
עוד מוסיפים עורכי המחקר – כי יש צורך במחקרים נוספים בנושא, על מנת ללמוד עוד על היכולת של הקנאביס הרפואי להקל על ילדים הסובלים מאפילפסיה קשה, על מנת שניתן יהיה להתאים עבורם את הטיפול היעיל ביותר, בהווה ובעתיד.